Regeringen beviljar koncession i Norra Kärr i Gränna

Foto: Tasman Metals

Regeringen har fattat beslut om att inte upphäva bergmästarens beviljande av en bearbetningskoncession för Tasman Metals AB i Norra Kärr, Jönköpings kommun. Regeringen har vid sin prövning funnit att beslutet att tilldela Tasman Metals AB bearbetningskoncessionen Norra Kärr inte är i strid mot bestämmelserna i minerallagen. Norra Kärr är en av världens största fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller, som används i bland annat tillverkning av vindkraftverk, mobiltelefoner och elbilar.

Myndigheten Bergsstaten beviljade i maj 2013 Tasman Metals AB en bearbetningskoncession, kallad Norra Kärr, som omfattar en uppskattad mineraltillgång på 41,6 miljoner ton. Regeringen har i sitt beslut tagit ställning till om bearbetningskoncessionen har meddelats korrekt utifrån minerallagens bestämmelser, det vill säga om fyndigheten har ekonomisk bärkraft och om den kan tillgodogöras. Regeringen har funnit att koncessionen uppfyller bestämmelserna i minerallagen.

För att Tasman Metals AB ska kunna starta gruvverksamhet återstår flera steg. Närmast är att mark- och miljödomstolen ska pröva miljötillstånd för verksamheten. I miljötillståndet fastställs att bolaget måste lämna en ekonomisk säkerhet för efterbehandling av mark.