Vindkraft gör elnätet sårbart

Foto: Harvey Mcdaniel

Amerikanska forskare har upptäckt att ökad användning av vindkraft gör elnätet mer sårbart och känsligt för störningar. Men forskarna har även hittat en teknik för att minimera problemet.

Efter en störning på en elledning uppstår små oscillationer i elöverföringen. Dessa oscillationer hålls normalt i schack av regulatorer, men kan i sällsynta fall sitta i under lång tid och minska effektiviteten i kraftöverföringen.  I värsta fall leder sådana oscillationer till strömavbrott.

Forskare vid North Carolina State University och Johns Hopkins University har kunnat observera att vindkraftsel kan förvärra störningarna. Vilket beror på att vindkraftverk producerar el med en så stor oregelbundenhet.  Vindkraftverk genererar bara el när det blåser.

– För att motverka detta problem har vi tagit fram en teknik som samordnar aktiviteten hos regulatorerna inne i vindturbinerna och batterihanteringssystemen för att jämna ut flödet av energi från vindkraftverken till elnätet , säger Aranya Chakrabortty , professor i elektroteknik vid North Carolina State University, i ett pressmeddelande.   

Forskarteamet har tagit fram ett antal algoritmer som gör så att när kraftgenereringen från vindkraftparken ökar kan överskottet användas för att ladda batterierna på energilagringsanläggningen, i stället för att matas direkt ut på elnätet. Om effekten från en vindkraftspark i motsatt fall minskar kan batterierna kompensera för den förlusten och överföra mer el till elnätet.