Bra avkastning på andelar i vindkraft

Foto: Dalakraft

Andelsägarna i Dala Vindkraft Ekonomisk förening får bra avkastning på sina vindandelar, trots rekordlåga elpriser på elbörsen.

– Det är inte många bankkonton som ger 5-6 procent avkastning på pengarna, säger Sverker Ericsson, medlem i föreningen sedan 2007 och ordförande från 2012.

Trots att elpriserna på elbörsen just nu är historiskt låga är vindkraften lönsam för föreningens medlemmar.

– Det pratas ibland om att vindkraft är olönsam, för mig är det lönsamt redan idag jämfört med ett traditionellt elavtal trots att elpriserna är låga. Men vindandelarna är en långsiktig investering och på längre sikt tror jag kalkylen blir ännu bättre, säger Sverker.

Dala Vindkraft Ekonomisk förening har beräknat avkastningen på satsat kapital i vindandelar i föreningen jämfört med att köpa el med ett traditionellt elavtal (Fast elpris 3 år med miljövalet Ren Vindel).

Avkastning på satsat kapital blir mellan 3,6 och 4,2 procent vilket kan jämföras med en bankränta på mellan 5,2 och 6,0 procent före skatt.

En vindandel som ger dig rätt att köpa 1000 kilowattimmar per år kostar 6600 kronor. För närvarande finns även "begagnade" andelar från äldre vindkraftparker som kostar från 5700 kronor. Föreningens medlemmar köper el till produktionskostnad (år 2014 23,5 öre per kilowattimme). Vid avvecklande av vindkraftverket ska föreningen betala tillbaka satsat kapital till andelsägarna.