Egypten satsar på vindkraft

Foto: sxc.hu

Egypten, som är det ledande landet i Mellanöstern gällande vindkraft, ska i maj inleda bygget av två vindkraftsanläggningar i Suezviken. Ytterligare två anläggningar ska byggas vid ett senare tillfälle.Den totala produktionen från de fyra vindkraftsparkerna i projektet beräknas bli 1000 MW eller 250 MW per vindpark. Ministern för el och energi, Dr Hassan Younis, sade att vindkraftsprojektet kommer att byggas i två etapper och är öppen för investerare som kommer att vara tillåtet att utforma, finansiera, uppföra, äga och driva stationen under en period av 20 - 25 år. Elen från vindkraftsparkerna kommer att överföras till den Egyption Electric Company som sedan kommer att överföra el till konsumenter till priser som godkänts av landets ministerråd. Egypten lider av täta och långa elavbrott på grund av ett gammal och otillräcklig kraftnät, särskilt under sommaren. På grund av detta så satsar Egypten allt mer på alternativa kraftkällor och planerar att producera 12 procent av sin el från vindkraft inom de närmaste fem åren, med förhoppningar om att landet ska kunna generera 7 200 MW år 2022.