KSLA ger ut skrift om förnybar energi

Foto: Torbjörn Bergkvist

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens, KSLA, kommitté för energifrågor anser att det är viktigt att få ut budskapet att 50 procent av Sveriges energianvändning redan under 2013 är förnybar energi. Det innebär att vi sju år före utsatt tid uppnått det mål som Sveriges Riksdag antog i samband med att Sverige accepterade EU:s krav på 49 procent förnybar energi till år 2020.

Andra viktiga konstateranden är att:

Sverige är klart bäst i klassen inom EU.

Styrmedel beslutade i Sveriges Riksdag är grund för utvecklingen, det är alltså en myt att Sverige inte har en energipolitik.

Effektiva energisystem ger förutsättningar för hög andel förnybar energi.

Konvertering från fossila bränslen fortgår inom värmesektorn, utbyggnaden av biokraft/vindkraft fortsätter.

Det behövs förbättrade styrmedel för att nå målet en fossilfri fordonsflotta.