Nytt produktionsrekord för Arise

Foto: Arise

Avsevärt bättre vindar än normalt under december månad resulterade i en elproduktion om cirka 97 900 megawattimmar vilket är cirka 48 procent över budget. Utfallet samma månad föregående år var cirka 40 800 megawattimmar.

Månadens produktion fördelade sig på cirka 51 400 megawattimmar egen och cirka 46 500 megawattimmar samägd vindkraft.

Under fjärde kvartalet producerades totalt cirka 235 000 megawattimmar vilket kompenserade för första kvartalets svaga produktion. Årets totala produktion blev därmed cirka 599 000 megawattimmar vilket är något över budget. Produktionen fördelades cirka 328 000 megawattimmar egen och cirka 271 000 samägd vindkraft (Jädraås). Utfallet 2012 var cirka 352 000 megawattimmar fördelat cirka 326 500 megawattimmar egen och cirka 25 500 megawattimmar samägd vindkraft. Givet ett normalt vindår beräknas nu driftsatt produktion, egen och samägd inklusive Bohultparken, vilken är under byggnation, innevarande år producera strax över 700 000 megawattimmar.