JO-anmäler miljöchef efter ja till vindkraft

Foto: sxc

I februari förra året lades fast i Mark- och miljööverdomstolen, högsta juridiska instans, att det generella förbud mot vindkraftetableringar som Lomma kommun har i sin översiktsplan inte är skäl nog att avslå Lundaföretaget Västanbys ansökan om att få bygga fem vindkraftverk vid Fjelie, skriver Sydsvenskan.

Samhällets intresse för etablering av vindkraft går före Lomma kommuns motstånd mot vindkraftetableringar och kommunen var därmed tvungen att bevilja bygglov för de fem vindkraftverken.

Vindkraftverken är planerade att byggas vid Storegård där Sven-Bernhard Brahme bedriver hund-, rid- och djursjukvårdsverksamhet.

Sven-Bernhard Brahme med familj har nu JO-anmält Lommas miljöchef, Jeanette Schlaucher, och länsstyrelsens handläggare med motiveringen att vindkraftverken är ett direkt hot mot verksamheten.

Sven-Bernhard Brahme menar att bygglovet var ett fegt beslut och att kommunen hade kunnat ställa villkor. Allra mest irriterad är han på att tjänstemännen i kommunen och länsstyrelsen inte har tagit hänsyn till den omfattande hund-, rid- och djursjukvårdsverksamhet som drivs vid Storgård när vindkraftsetableringen har utretts. Han menar att det delvis var tjänstemännens försumlighet som skapade ett felaktigt beslutsunderlag i domstolarna.