Försvarsmakten säger nej till vindkraft

Foto: sxc

Försvaret motsätter sig vindkraft. De anser att planerade vindkraftverk skulle kunna medföra störningar på de tekniska systemen, skriver Norran.

En vindkraftpark är planerad att byggas i två etapper inom Robertsfors kommun. I den första etappen ska 10 till 12 vindkraftverk byggas i området Rata Storgrund, sedan ytterligare 10 till 12 vid Näsgrunden och Ricklegrundet.

I ett yttrande skriver Försvarsmakten att man motsätter sig etableringen: ”Försvarsmakten har genomfört en ingående teknisk och strategisk analys av förslaget med två preciserade områden. Vindkraftverk i hela närområdet kan för närvarande medföra stora störningar på de tekniska systemen. Det föreligger därmed uppenbar risk för att en etablering enligt förslaget skulle innebära påtaglig skada på riksintresset.”