Nordanvind planerar mer vindkraft i Ramsele

Foto: Nordanvind

Nordanvind planerar ytterligare en större vindkraftsatsning i Ramseleområdet. Bolaget har begärt tillstånd för 40 vindkraftverk på Ranasjöhöjden som ligger cirka 5 kilometer öster om Ramsele, skriver allehanda.se.

Ranasjöhöjden ligger inte inom de områden som Sollefteå kommun pekat ut som lämpliga för storskalig utbyggnad av vindkraft. Men de vinmätningar som Nordanvind genomfört visar att platsen väl uppfyller kraven enligt Energimyndighetens kriterier.

Inom anläggningsområdet finns inga bostadshus men en del av området ligger inom riksintresset för rennäringen.

Nordanvinds vd Hans-Erik Flodin ser dock inga problem med detta eftersom de har goda kommunikationer med den aktuella samebyn.

Den installerade effekten för de 40 vindkraftverken beräknas bli 140 megawatt och ska producera omkring 350 gigawattimmar per år. Den totala höjden för vindkraftverken blir ungefär 201 meter över marken.

Projektet, som kommer att kosta ungefär 1,4 miljarder kronor, är inte Nordanvinds enda projekt i området. Sedan tidigare har de även sökt tillstånd för 25 vindkraftverk i Salsjö och 22 vindkraftverk i Kärmsjö.

Nordanvinds avsikt är inte att bygga och driva vindkraftverken själva.