JP Vind ger inte upp planer på vindkraft i Moskogen

Foto: Patrick Degerman

JP Vind har inte gett upp planerna på att bygga en vindkraftspark i Moskogen. Bolagets ambition är att kunna förverkliga projektet och efter mandatperioden lämnas en ny ansökan in, skriver öp.se.

Trots motgångarna har JP Vind inte övergivit tanken på en vindkraftspark i Moskogen. Bolaget, som ägs av Jämtkraft och Persson Invest, fortsätter arbetet med att genomföra sitt miljardprojekt på skogshöjderna söder om Järpen och har nu satt upp en ny vindmätare i området.

I våras stoppade kommunfullmäktige ansökningen genom att använda sitt veto men nu väntar JP Vind på att den här mandatperioden ska ta slut så att de kan göra ett omtag.

Inom JP Vind är man övertygad om att Åre kommun säger ja nästa gång ärendet landar på kommunfullmäktiges bord eftersom både politiker och opinion numera är för en vindkraftpark. Moskogen har dessutom pekats ut i översiktsplanen som det enda möjliga område för stor vindkraftpark.

I början av projektet var motståndet stort men attityden gentemot en vindkraftexploatering har förändrats och inom bolaget tror man att många ledamöter i Alliansen kommer att rösta för projektet när de inte längre är förbundna att hålla avtalet med Västjämtlands väl.