16 nya vindkraftverk i Österbotten

Foto: Patrick Degerman

EPV Vindkraft tar beslut om vindkraftsparken i Torkkola i Lillkyro under vårvintern, enligt bolagets vd Frans Liski. Planen är att bygga 16 vindmöllor på området i Lillkyro, skriver svenska Yle.

Innan beslut kan fattas krävs det omfattande kostnads- och lönsamhetsberäkningar för vindkraften. Frans Liski, som inte vill spekulera i vad beslutet kommer att bli, tror ända att det under året kommer att kunna börja byggas vindkraftverk i Österbotten, efter de senaste årens planering.