"Sverige kan gå över till helt förnybar elproduktion"

Foto: Patrick Degerman

Sverige har goda möjligheter att gå över till en helt förnybar elproduktion då förutsättningarna för vindkraft är mycket bra. Det säger forskaren Lennart Söder som är professor i elkraftsystem vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm, till Sveriges Radio.

Lennart Söder leder forskning inom kraftnät, elmarknad och framtida energiproduktionsstruktur. Enligt honom står vindkraft under begränsade perioder för 25 procent av Sveriges elproduktion, till exempel när det stormar under en tid av veckan eller dygnet när förbrukningen inte är så hög.

Men på eftersom el från vindkraft i dagsläget inte kan sparas måste någon annan källa till el balansera upp när det inte blåser.

– Vi har ju ganska mycket vattenkraft i Sverige och vi forskar på hur vattenkraftverken ska kunna köras för att balansera vindkraften. Och framförallt har vi mycket stora möjligheter att köpa och sälja till el till till exempel Norge, där har man har väldiga mängder vattenkraft, säger Lennart Söder till Sveriges Radio.

– Det finns en del utmaningar och problem att lösa och det måste vi göra. Men Sverige har väldigt bra förutsättningar: det blåser bra här och vi har gott om plats att bygga vindkraftparker och så har vi tillgång till väldigt mycket vattenkraft när det behövs säger Lennart Söder.