FSL vill stoppa regeringens förslag

Foto: sxc

I ett pressmeddelande skriver Föreningen Svenskt Landskapsskydd att de vill stoppa regeringens förslag att Svenska Kraftnät ska bekostas nya nät- och spänningsregleringsutrustningar som måste byggas på grund av utbyggnaden av vindkraft.

Regeringen föreslog nyligen att ytterligare främja förnybar el genom att överföra ytterligare kostnader på elkunderna. Förslaget innebär att de nya nät- och spänningsregleringsutrustningar som måste byggas skall bekostas av Svenska Kraftnät.

I pressmeddelandet skriver Föreningen Svenskt Landskapsskydd:

”Vår uppfattning är att sådana nödvändiga investeringar skall bekostas av exploatören, och som brukligt är för övriga näringsidkare, ingå i investeringskalkylen för ett projekt. Vindkraften tillför inte någon nytta till den svenska elproduktionen varför det inte finns någon anledning för samhället att ta skatte-, eller av staten upplånade medel i anspråk för byggande av nya elnät för vindkraftens egna behov.

Det är med andra ord mycket svårt att förstå varför svenska folket i ökande grad ska subventionera förstörelse av våra skogar, sprängskador på våra berg, ledningsgator och långtradarvägar på våra fjäll, slätsprängning av Bohusläns hällar och förstörelse av våra världsarv? Att försöka dölja en tillsynes omättlig aptit på subventioner med ”tjusiga” motiv som omsorg om elkonsumenten och miljön är rätt magstarkt.”