Rekordlåga elpriser i december

Foto: sxc

Årets spotmedelpris beräknas hamna på 34 öre* per kilowattimme vilket är 6 öre högre än 2012. En torr vår med underskott i vattenmagasinen gjorde att vårens och sommarens elpriser blev högre än normalt. Samtidigt var elöverföringen från Norge begränsad. Men den blåsiga och blöta hösten med rekord i vindkraftsproduktion kompenserade.

Nederbördsmängden har varit lägre än normalt vilket gjort att det har funnits för lite vatten och snö i magasinen under året. I början på hösten pågick ett ledningsarbete som begränsade överföringen av el från Norge.

– Den begränsade överföringen i kombination med låga vattennivåer och stundtals lägre kärnkraftstillgänglighet höll uppe priserna fram till september. Därefter kom några intensiva lågtryck med kraftig vind och nederbörd som pressade priserna under hösten, säger Anders Engkvist, analyschef på Bixia Energy Management.  

Vindkraften slog rekord 2013 var också året då vindkraften slog rekord i landet. Sammantaget har vindkraften stått för cirka sex procent av den totala elproduktionen vilket är nästan två procentenheter mer än förra året. I mitten av oktober fick vi dubbelt så mycket el från vindkraften i Sverige som Oskarshamn 1 och 2 producerar under normal drift.

– Mer installerad vindkraft i kombination med intensiva lågtryck har pressat ner elpriset. Särskilt under senhösten, säger Anders Engkvist.

December – lägst priser sedan 2006 Den milda och blåsiga vintern har pressat ner priserna i december kraftigt. Lågtrycksbanorna har också gjort att vatten- och snömagasinen har fyllts på under perioden vilket påverkat den hydrologiska balansen i positiv riktning.

– Fortsätter det så här hela december, vilket prognoserna säger, kommer vi att hamna på de lägsta elpriserna i december sedan 2006, avslutar Anders Engkvist.

* Priset gäller för elområde 3 (Stockholm)