Vindkraftverk en förlustaffär

Foto: O2

Det är kärva tider för vindkraftsägarna, låga elpriser gör att många av de mindre vindkraftsägare går med förlust.  "Jag har förlorat mina besparingar, tre miljoner kronor" säger Alfred Maultascher som är vd för vindkraftsföretaget Tolvmanstegen och som dessutom själv äger tre egna vindkraftverk, skriver Sveriges Radio.

Alfred Maultascher, säger i en intervju med Sveriges Radio, att han har lagt sitt livs besparingar i vindkraften och har förlorat tre miljoner hittills och kommer förlora framöver eftersom elpriserna är väldigt låga och det stödet för förnyelsebar energi som finns är väldigt lågt.

 Idag råder ett elöverskott i Sverige som delvis beror på den kraftiga utbyggnaden av vindkraft som pressar ner elpriserma.

– Ju mer man investerar i vindkraft desto sämre får man det i framtiden. Vindkraften behöver därför ett bättre ekonomiskt stöd. För ju fler vindkraftverk som byggs, desto lägre elpris när det blåser och desto sämre lönsamhet för oss som investerat i vindkraft, säger Alfred Maultascher till Sveriges Radio.

Tore Wizelius är forskare och har nyligen presenterat en avhandling som kartlagt vem som äger de svenska vindkraftverken. Han menar att eftersom ägande är så spritt är detbmånga som drabbas när vindkraften har det ekonomiskt kärvt. Tore Wizelius säger även, till Sveriges Radio, att de flesta tål tillfälliga nedgångar men att långa perioder med el- och certifikatpriser gör att vindkraftsägarna back.