Vindkraft vid fäbodsområde i Färila

Foto: Wikimedia

Bolaget Nordex har ansökt om att få bygga uppemot 34 vindkraftverk på Hemberget mellan Los och Färila. Men flera av snurrorna planeras utanför kommunens utpekade område för vindkraft, skriver helahälsingland.se.

Nordex har länge haft planer på att anlägga en vindkraftpark på Hemberget, som är ett av de områden som kommunen har pekat ut som lämpligt för vindkraft.

Men nu har Nordex lagt till ett område strax norr om Hemberget där det finns ett fäbodsområde med kulturhistoriskt värde av klass ett. Enligt Anna Larsson på Nordex är orsaken till att man vill placera vindkraftverk utanför kommunens utpekade område för vindkraft att det blåser bäst i hela projektområdet där. Nordex har frågat både kommun och länsstyrelse varför området inte tagits med i översiktplanen men de har inte kunnat svara på det.

I tillståndsansökan som nyligen lämnats in har fäbodsområdet exkluderats, men i övrigt kvarstår det utökade området. Nordex anser dessutom att kulturvärdet för fäbodsområdet inte är detsamma nu som när kulturmiljöinventeringen genomfördes 1995.

– Om det finns ett område där det blåser bra är det bättre att placera så många kraftverk som möjligt där, hellre än att sprida ut dem. I projektet har vi tagit hänsyn till fäbodvallen och planerar inte att placera kraftverk inom 500 meter, säger Anna Larsson i helahälsingland.se.

Enligt Mattias Svensson, plan- och bygglovshandläggare vid Ljusdals kommun, har länsstyrelsen och kommunen dålig koll på fäbodsområdets nuvarande status. Därför måste ärendet utredas vidare.