Protester mot vindkraft i Albrunna

Foto: sxc

Påtryckningarna att säga nej till vindkraftverken i Albrunna växer. Tidigare i veckan skrev ett antal fastighetsägare i Albrunnatrakten att politikerna är på väg att göra bort sig om de säger ja till de fyra nya vindkraftverken som O2 och Cementa vill bygga i Albrunna, skriver Barometern.

Fullmäktige, som inom kort fattar sitt beslut i bygglovärendet, har fått ytterligare ett brev från en protestgrupp, på drygt 100 del- och heltidsboende, som framhåller att ”Det gäller södra Ölands framtid”.

Området har tidigare varit aktuellt för vindkraftverk och för 16 år sedan gjordes en prövning av 61 meter höga vindkraftverk här.

Kammarrätten och regeringen underkände kommunens bygglov och området är numera Världsarv och gränsar även mot ett Natura 2 000 område. Protestgruppen använder detta som argument mot att man sätter upp ännu högre vindkraftverk på platsen. Stig Holmstedt, som gjorts till talesman för gruppen, och många av de andra säger att de inte är emot vindkraft i sig. Bara just på den här platsen. De framhåller att Unescos expertorgan Icomos bedömt att vindkraftprojektet inte är förenligt med världsarvet, som därmed kan mista sin världsarvsstatus. Det finns också en mängd andra riksintressen som inte går ihop med vindkraftverken.

De menar också att de planerade vindkraftverken är ett hot mot satsning på turism och besöksnäring.