Nya pengar till vindkraft

Foto: Rabbalshede Kraft

I januari är nästa utlysning av medel inom Nätverket för vindbruk. Ansökningstiden pågår från den 7 januari fram till och med den 14 mars 2014. Totalt omfattar utlysningen 8 miljoner kronor.

Nätverket för vindbruk drivs av Energimyndigheten på uppdrag av regeringen för att sprida kunskap om vindkraft och verka för lokal förankring och nytta där vindkraften byggs ut. Aktiviteter som kan få stöd ska vara regionalt förankrade och ha nationell betydelse för vindkraftens utbyggnad, och de ska innebära att kunskaper och erfarenheter sprids.