Rödlistad fågel sätter stopp för vindkraft

Foto: Wikimedia Commons

Naturvårdsverket fortsätter att säga nej till planerna på att bygga nio vindkraftverk på Rossberget sydväst om Mora, även efter att en ny utredning tittat på kraftverkens miljöpåverkan. I sitt yttrande över utredningen påpekar Naturvårdsverket att den rödlistade fågeln nattskärran skulle störas av vindkraftverken och att det då finns risk att den skulle överge sina häckningsplatser i området, skriver Sveriges Radio.