Ja till vindkraft i Söderköping

Foto: Torbjörn Bergkvist

Försvarsmakten har inget att erinra mot planerna på ny vindkraft i Söderköping och Valdemarsvik kommun. Det handlar om 24 vindkraftverk, som är cirka 200 meter höga och ska byggas av företaget Söderköping Vind, skriver Folkbladet.

Enligt Jacob Falkman, projektledare och vd för Söderköping Vind AB, gör det positiva besked att de nu jobbar vidare med planerna på vindparken.

Den planerade vindparken är lokaliserad mellan Söderköping och Valdemarsvik och sträcker sig från Börrum i norr till Fifalla och Björksätter i söder.

I projektet medverkar även de markägare som blir berörda av vindparken. Området är till viss del utpekat som riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten men större delen utgörs av skog i relativt kuperad terräng. Alla vindkraftverk är placerade öster om E22, men en bit från kusten.