Provdrift vid Ingelsträde

Foto: Öresundskraft

Nu har provdriften av de nya vindkraftverken på Ingelsträde söder om Höganäs inletts. Verken kommer att köras i normal drift under ett par veckor. Efter att verken genomgått ett godkänt prov övergår de i Öresundskrafts respektive Höganäs kommuns ägo.

Vindkraftverken är 100 meter höga och har en effekt på 2,05 MW vardera. Detta innebär att de sammanlagt kommer att producera omkring 14 GWh per år.

Ett vindkraftverk ägs av Höganäs kommun, två ägs av Öresundskraft.

– Bygget har gått bra. Vi började med grundarbetena i slutet av maj i år och nu är vi framme vid provdrift. Det betyder att såväl tidplan som budget hållits. Det berättar projektledare Håkan Axelsson vid Öresundskraft. Vi investerar allt mer i det hållbara energisystemet och vindkraftverken vid Ingelsträde ska ses som vårt första stora steg inom vindkraftområdet, vi har fler på planeringsstadiet.