Umeå Energi säljer vindkraftspark

Foto: sxc.hu

Umeå Energi planerar att sälja sin vindkraftspark i Håcksta utanför Hudiksvall. Istället vill energibolaget koncentrera vindkraftssatsningarna till det egna närområdet.– Vi vill gynna vår region med arbetstillfällen, förklarar Göran Ernstson, koncernchef på Umeå Energi.I februari 2009 togs Umeå Energis vindkraftspark i Håcksta, 15 kilometer nordost om Hudiksvall, i skarp drift. I parken finns fem snurror som producerar 25 GWh el per år.Nu planerar Umeå Energi att sälja anläggningen i Håcksta. Anledningen är att koncernen vill utöka sina satsningar på vindkraft i det egna närområdet, och då framför allt i Umeåregionen.

– På så vis kan vi bidra till att skapa arbetstillfällen för Umeåborna. Och genom att koncentrera våra anläggningar skapar vi ett naturligt serviceområde som är enkelt att nå och sköta av våra egna vindkraftstekniker, säger Göran Ernstson.Förutom anläggningen i Håcksta äger Umeå Energi en vindkraftspark i Hörnefors utanför Umeå, där tio vindkraftverk snurrar. Dessutom äger koncernen ett vindkraftverk på Granberget i Robertsfors samt ett i Holmsund.

– Vi har nyligen fått tillstånd från Kvarkenvinden för fyra nya vindkraftverk på Granberget, säger Göran Ernstson. Just nu för vi diskussioner med olika partners om en gemensam investering.