Varberg nyckelhamn för svensk vindkraft

Foto: Hallands hamnar

Hittills har 49 kompletta vindkraftverk lossats och hanterats via Hallands Hamnar Varberg. Fler förfrågningar hanteras just nu vilket borgar för en fortsatt positiv utveckling. Detta har gjort Varberg till en nyckelhamn för svensk vindkraft och hamnen stärker nu sin position med en översyn av ytterligare investeringar.

Hallands hamnar Varberg har, under de senaste två åren, byggt upp en unik kompetens och tagit fram utrustning för att hantera vindkraftverk. Ett vindkraftverk består grovt av fyra delar, fundament, torn, maskinhus och rotor.

Fundamenten byggs på plats men resten transporteras. Under transport är allt nermonterat till flera delar. Bara tornet består vanligtvis av 4 separata delar. Detta innebär att Hallands Hamnar hittills utfört över 800 lyft från fartyg till kaj och från kaj till bil utan några avvikelser.  Varje lyft kräver särskild utrustning, planering och kompetens och det är inte ovanligt att man måste använda två kranar (så kallat tvillinglyft) för att kunna hantera dessa otympliga och tunga kollin.