Buller från vindkraft stör

Foto: Dala Vind

Sättet att mäta buller från vindkraft ses över då flera boende har störts. Detta trots att ljudet ligger under de riktvärden som anses acceptabla. Conny Larsson, docent i meteorologi vid Uppsala universitet, leder projektet och menar att det behövs tydligare regler för hur ofta ljudet får överstiga riktvärdet, skriver Sveriges Radio.

Forskningen ska resultera i ett förslag till Energimyndigheten på hur mätningarna kan bli bättre. 

Långtidsmätningar har visat att vädret påverkar ljudutbredningen väldigt mycket och orsakar toppar i ljudnivån som överstiger 40 decibel.

Branschorganisationen Svensk Vindenergi anser att de riktvärden som finns i dag är tillräckliga. 

– Sverige har i dag hårdare krav för vindkraft än för andra industrier avseende ljudnivåer. Hade Socialstyrelsen ansett att nuvarande riktlinjer inte var tillräckliga för att säkerställa människors hälsa skulle de ha påtalat detta, säger Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi i ett uttalande till Sveriges Radio.