50 miljoner kronor står på spel

Foto: sxc

Söderhamns politiker har drygt en vecka på sig att bestämma om man ska ta en förlust nu eller riskera en ännu större förlust längre fram. Närmare 50 miljoner kronor står på spel, skriver helahälsingland.se.

För bara några veckor sedan rådde stor politisk enighet kring satsningen på vindkraft och det har utan invändningar skjutits till mera pengar i Samkraft.

Men när bolaget fick problem och snabbt beslutade genomföra en stor nyemission så drog politikerna öronen åt sig. Vid kommunstyrelsens sammanträde i torsdags bestämde man att ett deltagande i nyemissionen behöver utredas mera noggrant.

För Söderhamns del innebär nyemissionen att lån på 7,4 miljoner kronor omvandlas till nytt aktiekapital. Eftersom aktiepriset sedan sätts till en krona innebär det i princip att lånet efterskänks.

Dessutom ska kommunen teckna nya aktier för 4,7 miljoner kronor. Det skulle innebära att Söderhamns kommun totalt satsat 17,4 miljoner kronor i bolaget för samma ägarandel på 10,7 procent.

Alternativet är att inte delta i nyemissionen. Det skulle innebära att de tidigare satsade medlen på 5,4 miljonerna blir värda 22 500 kronor.

Men det står fler skattekronor än så på spel.

Söderhamn Nära har gått i borgen för lån till Samkraft på 20 miljoner kronor. Pengar som riskerar försvinna om bolagets akuta kris slutar med konkurs.

20 miljoner kan framstå som mycket men kommunfullmäktige beslutade 2009 tillåta Söderhamn Nära att gå i borgen för ännu mera, totalt 47 miljoner kronor. Det var i samband med att Samkraft lade fram sina planer på att anlägga en vindkraftspark mellan Ljusne och Vallvik.

De planerna är numera skrotade men Söderhamn Nära vill fortfarande ha möjligheten att gå in i Samkraft med 47 miljoner kronor.

Turerna kring Samkraft kan också komma att kräva att Söderhamn Nära blir en större ägare i bolaget för att täcka upp ägare som drar sig ur. Enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut får inte Söderhamn Nära äga mera än 11 procent av Samkraft.

Söderhamn Näras vd, Monica Granlund, som också är Söderhamns representant i Samkrafts styrelse, utgår från att kommunfullmäktige fattar ett nytt beslut som tillåter ett större ägande:

– Annars har ju vi bekymmer att säga ja till de pengar som redan finns där. Man hamnar i en väldigt underlig situation. Förslaget är att öka ägandet tillfälligt, annars tappar vi allt kapital.

– Jag tror det här är en tillfällig dip. Vi lever på elpriser även på vårt kraftvärmeverk. Vi är ju i den här branschen. Skulle vi inte tro på det här …, säger Monica Granlund.

Frågan som alla ställer sig är förstås om det är rimligt att kommuner till vilket pris som helst ska betala utbyggnaden av vindkraft.

– Vindkraft är inte primärt en kommunal kärnverksamhet. I dag skulle jag inte ha deltagit i det beslut som kommunfullmäktige fattade då, säger Sven-Erik Lindestam.

Han vill ta sig ur ägandet och öppnar för en försäljning av Söderhamns andel i Samkraft så snart det bara är möjligt.

– Knackar någon på Söderhamns dörr så ska vi pröva en försäljning positivt, säger Sven-Erik Lindestam.