Värmdö kommun investerar i vindkraftverk

Foto: sxc

Värmdö kommun har tecknat avtal om förvärv av vindkraftverk från Eolus Vind AB. Genom förvärvet kommer Värmdö kommun att kunna producera 7,6 gigawattimmar förnyelsebar el, vilket motsvarar hushållsel för cirka 1 500 hushåll.

– Genom vår investering som skett med stor politisk enighet får vi bättre kontroll över kommunens energikostnader vilket frigör resurser för skola, vård och omsorg. Därtill är vi med och bidrar till en ökning av den förnybara elproduktionen. Sammantaget är jag mycket tillfreds med investeringen säger Monica Pettersson (M) som är kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

Elproduktionen från vindkraftverket kommer att nyttjas för energianvändningen i Värmdös kommunala verksamheter. Vindkraftverket kommer att uppföras i vindpark Nötåsen i Sundsvall kommun och tillträde sker i september 2014.

- Det är oerhört glädjande att Värmdös politiker i bred enighet har valt att investera i köpet av ett vindkraftverk. Investeringen är ett viktigt steg i omställningen från ett fossilberoende till ett klimatneutralt samhälle. I och med köpet kommer Värmdö kommun att bidra till att såväl lokala som regionala och nationella mål för förnybar elproduktion från vindkraft uppnås, säger Malin Åberg Aas, (MP), kommunalråd.

Investeringen i vindkraftverket är en del i Värmdö kommuns miljöarbete gällande egenproducerad och förnyelsebar energi. Målet för år 2030 är att andelen förnybara energikällor ska vara 50 procent och att vindkraftsenergin ska utgöra 5 procent av den totala energiförbrukningen.