Trådlös PT100 Temperaturomvandlare på SPS-mässan

Foto: Phoenix Contact

Phoenix Contact’s nya expansionsmodul för Radioline gör det möjligt att trådlöst överföra upptill fyra temperatursignaler från PT100 givare. Expansionsmodulen RAD-PT100-4-IFS kan mäta temperaturer från -50 °C till +250 °C, vilket möjliggör fler applikationer inom t.ex. process, vattenrening, solenergi, vindkraftverk etc.

PT100 givarna kan anslutas med 2- eller 3-trådsteknik och genom den höga EMC-tåligheten kan en noggrannhet på ±0.1% av mätområdet uppnås. Expansionsmodulen har galvanisk isolation mellan kanalerna och kan även bytas ut direkt utan avstängning under drift (Hot Swap).

Radioline systemet är direkt anpassat för kommunikation över stora områden (upptill ett par km). Den unika egenskapen med s.k. I/O mapping gör det möjligt att överföra signaler utan konfigurering med mjukvaror, all konfigurering av diskreta I/O-signaler kan ske med vridomkopplare. Detta skapar även möjligheten att sprida en enskild givarsignal till flera olika distribuerade enheter (t.ex. en signal in i DCS-systemet, en signal till kontrollrummet och en till servicerummet).

Den trådlösa PT100 signalen kan även om så önskas direkt mappas in i ett Modbus protokoll.