Eolus Vind bygger i Sundsvall

Foto: Fredrik Herrlander

Nu är Sundsvall på väg att få sin första vindkraftspark. Efter årsskiftet räknar Eolus Vind AB att inleda bygget i Nötåsen, Holm. Värmdö kommun har redan köpt ett av de fyra vindkraftverken, skriver st.nu.

Om tidtabellen håller ska Sundsvalls kommun få sin första vindkraftpark i drift i juli-augusti. Eolus Vind AB har i Nötåsen fått bygglov för fem vindsnurror, men väljer nu att enbart bygga fyra.

– Vi har gjort vindmätningar på plats i flera år och genom att bygga fyra optimerar vi anläggningen, säger Johan Hammarqvist, kommunikationschef på Eolus Vind.

Eolus Vind AB i Hässleholm har flera projekt på gång i Sundsvalls kommun. Bland de områden där det planeras för flera verk nämns bland annat Stockåsbodarna på gränsen till Ånge kommun, Rigåsen som gränsar till Timrå kommun, samt Jenåsen i Liden och Kråktorpet väster om Sillre.

Eolus Vind AB har nu också fått klart med alla tillstånd för ett drygt 20-tal verk i Jenåsen, men det är oklart när bygget startar.

Bolaget planerar att i januari börja med vägbyggnationen i Nötåsen, förutsatt att vädret tillåter detta.

Totalt handlar det om att rusta upp befintliga vägar på en sträcka av 3 700 meter samt om nybyggnation på 600 meter.

Arbetet med vägarna ska vara klart i maj och under försommaren ska sedan fundamenten på plats.

Verken kommer sedan att resas och börja leverera el under sensommaren.

Eolus Vind AB planerar, projekterar och bygger vindkraftverken, där tanken är att de sedan säljs ut nyckelfärdigt. I Nötåsen är redan ett var de fyra verken sålt och köpare är Värmdö kommun.