Eolus har färdigställt Stensåsa

Foto: Vestas

I december 2012 träffades avtal som innebar att European Wind Investment förvärvade två vindkraftprojekt där Eolus skulle ansvara för uppförande av nyckelfärdiga anläggningar med en total effekt om 24 MW. Den andra av dessa vindkraftparker, Stensåsa i Vetlanda kommun, är nu färdigställd och tagen i drift.

EWII har tillträtt anläggningen.

Stensåsa vindkraftpark består av sju stycken Vestas V90 2,0 MW med en beräknad årlig produktion på cirka 39 GWh. Den första parken, Lerkaka i Borgholms kommun, färdigställdes i juli och EWII tillträdde anläggningen i augusti. – Processen med att färdigställa anläggningarna har gått väldigt bra tack vare gott samarbete med EWII, underentreprenörer och Vestas. Avtalet med EWII är ett av de största Eolus tecknat med en enskild kund och det känns väldigt stimulerande att vi fick förtroendet när EWII gjorde sina första investeringar i Sverige säger Per Witalisson, vd för Eolus.