Utbyggt kraftnät krävs för ökad indisk vindkraft

Foto: sxc.hu

Indien behöver uppgradera sitt underdimensionerade kraftnät snabbt om man ska kunna göra det mesta av landets potential för vindkraft, enligt en ny rapport.Rapporten, Indian Wind Energy Outlook 2011, säger att landets utvecklingspotential för vindkraft är större än man tidigare trott, och skulle kunna överstiga 100 GW. Den nuvarande installerade basen är drygt 13 GW.Men enligt rapporten så är hindret för tillväxt den dåliga kraftnätinfrastrukturen, avsaknaden av en tydlig nationell politisk ram för förnybar energi, och de höga priserna för kraftöverföring mellan stater."Det finns ett brådskande behov av att förstärka den nätkapaciteten”, står det i rapporten.Indien, som är världens tredje största energikonsument, efter Kina och USA, är starkt beroende av termiskt kol för sitt energibehov.Medan kol kommer att förbli ryggrad inom kraftsektorn under överskådlig framtid, har Indien satt upp målet att 15 procent av den totala energimixen ska komma från förnybara källor år 2020.Mycket av detta väntas komma från vindkraft, så internationella och inhemska indiska vindkraftverktillverkare ökar nu sin produktionskapacitet och effektivitet. Solenergi, småskaliga vattenkraftprojekt och biobränslen är också i förnybar energi som landet vill satsa på.Indien ökade sin vindkraft med 2,1 GW under 2010, vilket gör landet till världens tredje största årliga marknad efter Kina och USA. Men Kina är långt framför Indien med massiva 16,5 GW under förra året, som ger en total installerade basen på 42,3 GW. Siffran för USA var 5,1 GW, vilket är en minskning från 10 GW ett år tidigare.I rapporten står att även om i mest konservativa prognosen kommer Indien har minst 24 GW vindkraft installerad 2020, upp från 13,1 GW i slutet av 2010. Enligt det mest optimistiska scenariot skulle den installerade kapaciteten kunna nå 65 GW år 2020 och 160 GW år 2030.