Storsatsning på vindkraft trots låga elpriser

Foto: Patrick Degerman

Trots fortsatt låga elpriser så fortsätter Skellefteå Kraft sin satsning på vindkraft i Blaiken.

Skellefteå Kraft har redan byggt 60 vinkraftverk i Blaiken och nu har bolagets styrelse beslutat att bygga en tredje etapp med ytterligare 30 vindkraftverk, skriver Sveriges Radio P4 Västerbotten.

I Sverige finns nästan ingen fossil kraftproduktion men däremot har produktionen från de tyska kolkraftverken en stor inverkan på de nordiska elpriserna.

Det går idag att teckna långa avtal till dagens låga elpriser, men det finns även andra faktorer som påverkar elpriset.

– Efterfrågan växer inte som tidigare både hos hushåll och större industrier. Samtidigt bygger vi ut vår produktionsapparat med förnyelsebar elkraft och det leder till generellt lägre priser, säger Kaj Forsberg som är analytiker på Energimarknadsinspektionen.

Hela Blaikenprojeket med 90 vindkraftverk kostar dryg 3,5 miljarder kronor och av det bidrar EU med 125 miljoner. Det här är en mycket stor investering för ett kommunalt bolag.

– Vi har räknat på det här och vi bedömer att vi kommer att få tillbaka investeringen på 15-20 års sikt säger Alf Marklund som är Skellefteå Krafts styrelseordförande. Vi är ju inte som ett stort börsnoterat bolag som bara räknar procent på avkastning utan vi har också direktiv att vi ska ha en samhällsfunktion och en samhällsnytta och det handlar ju mycket om att skapa arbetstillfällen, säger Alf Marklund