Markbygden 1101 ska anslutas direkt till stamnätet

Foto: Svevind

Markbygden Vind AB, som ägs av Enercon och Svevind, har börjat bygget av Europas största landbaserade vindkraftspark väster om Piteå. Bolaget är också den första privata elproducenten som levererar ström direkt ut i det statliga svenska stamnätet. 

Vindkraftsprojektet i Markbygden drivs av svenska Svevind, med säte i Umeå, tillsammans med tyska torn- och turbintillverkaren Enercon. Projektet har av den svenska regeringen sökt och erhållit tillåtlighet för uppförande och drift av upp till 1 101 vindkraftverk. Dessa ska enligt den nuvarande planeringen uppföras före 2021. Därför kallas också projektet populärt för Markbygden 1101.

Fullt utbyggd kommer den jättelika parken att kunna producera mellan åtta och tolv terawattimmar årligen. Det motsvarar åtta procent av Sveriges elförbrukning.

Den första delen, av det som så småningom ska växa till Europas största landbaserade vindkraftspark, byggs för närvarande på Skogberget två mil väster om Piteå. I år uppförs 36 vindkraftverk från Enercon. Sedan tidigare finns också en pilotpark med tolv turbiner på höjden Dragaliden i närheten av byn Koler. Ytterligare delprojekt planeras att byggas inom en nära framtid.

För att effektivt kunna leverera den el som börjat produceras har Markbygden Vind AB byggt ett stort ställverk vid Råbäcken alldeles intill Skogberget. Det är den första privatägda elproduktionsanläggningen i Sverige som levererar ström direkt till det svenska stamnätet. 

– Till ställverket i Råbäcken kan vi ansluta runt 400 vindkraftverk, säger Wolfgang Kropp, vd på Svevind.

Ställverket har planerats och byggts av Svevind, Enercon, Svenska Kraftnät och ABB.

– Det ger oss en stabil infrastruktur för leveranserna av den vindkraftsel som kommer att produceras, säger Wolfgang Kropp. 

Samarbetet mellan de fyra aktörerna har också gett goda erfarenheter inför kommande investeringar eftersom fler ställverk kommer att behövas i takt med att den stora vindparken växer.