Kina inför tuffare regler för vindkraft

Foto: sxc.hu

Den kinesiska regeringen överväger strängare prövningar för vindkraftprojekt för att svalna av sektorns snabba tillväxt, enligt kinesiska tidningar. Detta kommer efter en rapport att landet hade gått om USA i installerad kapacitet, rapporterar Reuters.Enligt China Securities Journal så överväger den kinesiska Energimyndigheten striktare förfaranden som skulle omfatta krav på kommunerna att få ett skriftligt godkännande från det nationella Energibyrån innan man går vidare med vindkraftsprojekt med en installerad kapacitet på mindre än 50 MW."Analytiker påpekade att förhoppningen är att denna nya politik kommer att kyla den nuvarande, alltför snabba, tillväxten av vindkraften”, skriver den kinesiska tidningen.Hittills har kommunerna endast behövt rapportera till centrala myndigheter gällande planer på vindkraftsprojekt på mindre än 50 MW, inte få deras tillåtelse.De nya reglerna beräknas träda i kraft under första halvåret i år som tidigast.De nya reglerna visar hur Kinas snabba tillväxt inom vindkraft kan vara ett problem för landets tillsynsmyndigheter på energiområdet, som försöker samordna vindkraften med andra kraftkällor för att tillhandahålla en stabil kraftförsörjning. Många kinesiska vindkraftverk står stilla, på grund av misslyckanden att samordna vindkraftens utveckling med andra kraftkällor.Kinas vindkraftskapacitet ökade med 18,9 GW under 2010, vilket gör landets totala kapacitet hamnade på 44,7 GW, enligt Global Wind Energy Council. Detta kan jämföras med tidigare uppskattningar som låg på 42,3 GW.