Eolus Vind vill inte äga vindkraft

Foto: sxc

Eolus Vind vill förbli en specialist som projekterar vindkraft, med högre avkastningskrav än vad vindkraftsägare har i dag. Projektverksamheten har alltid möjligheten att avyttra projekt till andra aktörer, vilket kräver betydligt mindre finansiering än att sälja nyckelfärdiga projekt, och även fortsatt är "allting till salu hos Eolus". Drifts- och förvaltningstjänster åt finansiella investerare är samtidigt en god möjlighet för koncernen framöver då marknaden mognat. Det uppger Eolus Vind vd Per Witalisson under Erik Penser Banks Bolagsdag på onsdagen, skriver di.se.    

 

Elpriserna och elcertifikatsersättningarna har gått åt fel håll för svensk vindkraft på senare år, säger Witalisson. Sommaren 2008 kunde man prissäkra vindkraftsel 5 år framåt och få omkring 1 krona i intäkt per kilowattimme medan motsvarande säkring i dag kan ge totalintäkter på 55-60 öre. Den typen av intäktsnivå måste Eolus projekt med god marginal klara av att leverera sina avkastningskrav på, säger Eolus-vd:n.    

Gällande de nuvarande elcertifikatsstödens långsiktiga framtid upplever Eolus Vind att det finns politisk enighet i Sverige och EU-kommissionen, som generellt är emot denna typ av stöd, har pekat ut Sveriges system som ett föredöme.    

Eolus får i dag sälja sina nyckelfärdiga vindkraftsverk för omkring eller strax under 5 kronor per årskilowattimme (hur mycket investeraren får betala för en kilowattimmes årlig produktionskapacitet vindkraftsel, SIX anm) i dag. År 2008 kunde man sälja för 6,50 kronor på samma nyckeltal.     Efter förvaltningskostnad får vindkraftsinvesteraren en direktavkastning på motsvarande 7-8 procent i internränta obelånat i dag (IRR), inklusive reparationer etc, svarar Eolus-vd:n på en följdfråga från publiken.     Det sker en tydlig trend mot större vindkraftstorn och större rotorer, vilket gynnar en fortsatt utbyggnad i svenska skogsområden och i inlandet, sade Witalisson i inledningen av sin presentation.    

De bästa vindlägena på Öland, i Skåne etc byggdes ut först med vindkraft i Sverige, svarar Eolus-vd:n på en publikfråga. Men på vissa av Eolus tidiga projektmarker skulle det kunna produceras 12-13 gånger mer el genom att byta ut de omoderna små verken mot stora moderna verk, en typ av affär som Eolus försöker öka i nuläget.    

År 2012 var 7 terawattimmar av totalt ungefär 130 terawattimmar producerad el i Sverige från vindkraftsel. 2013 väntas vindkraftselen nå 9 terawattimmar, motsvarande 7 procent av svensk elproduktion, och 2014 kan det bli 11 terawattimmar, nämnde Eolus-vd:n under presentationen.    

På frågan om vad som är det tekniska taket för vindskraftsandelen i ett lands elproduktionsmix, i och med varierande vindflöden, drar Witalisson parallellen till Danmark som siktar på 50 procents andel. För Sveriges del gör den geografiska möjligheten till utspridning att man, allt alla lika, behöver mindre reservkraft för att säkerställa leveransstabilitet i elnätet (per en viss mängd utbyggd vindkraftsproduktion).    

Bland vindkraftstillverkarna är konkurrensen mycket hård mellan danska Vestas, tyska Siemens och Enercon och amerikanska General Electric och spanska Gamesa växer, noterar Eolus-vd:n. Av de tio största tillverkarna är dessutom tre redan i dag kinesiska.