Vindkraftpark överklagas i Skara

Foto: Jan Oelker

Kammarrätten tar inte upp fallet med vindkraftparken på Nordbillingen. Men beslutet kommer att överklagas, skriver Falköpings tidning.

I november 2012 beslöt Skara kommunfullmäktiges om fördjupad översiktsplan och tillstyrkan av tillstånd för sex vindkraftverk på Nordbillingen som Vallebygdens vind vill bygga. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som fastställde att beslutet gått rätt till. Men tre personer överklagade vidare till kammarrätten som 19 november beslöt att inte ge prövningstillstånd. 

- Roligt att rätten anser att vårt beslut är lagligt och gått rätt till, säger miljöchef Christer Hagman på Skara kommun.

Jonny Fagerström på Föreningen landskapsskydd tänker dock överklaga vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

- Vi ska anlita advokat som får gå igenom så att överklagan är juridiskt rätt formulerad. Den punkt som vi främst tänker gå vidare med att jävsfrågan där en politiker först köpt andelar i parken och sedan fattat beslut om samma vindkraftpark i fullmäktige. 

Även om högsta förvaltningsdomstolen inte beviljar prövningstillstånd återstår ytterligare en process. Där ska länsstyrelsen fatta beslut om tillstånd för parken. Men frågan är så kontroversiell att kommunen redan gjort sig beredd på ännu en långdragen rättsprocess. Om parken hindras av länsstyrelsen kommer Vallebygdens vind att överklaga. Om parken får tillstånd kommer motståndarna att överklaga.

- Oavsett hur beslutet blir från länsstyrelsen kommer någon av parterna överklaga till mark- och miljödomstolen, bedömer Christer Hagman som är beredd på en lång process.

Jonny Fagerström bekräftar att man har ställt in sig på en lång strid.