Viktigt med inspektion av turbinbladen

Foto: Statkraft

De flesta vindkraftägare är medvetna om vikten av att kontrollera om det finns skador på till exempel vindkraftverkets generator eller växellåda för att inte förlora effekt eller få ett stillastående verk. Men inte alla har varit medvetna om att även små skador på vingarna kan sänka elproduktionen.

Intresseorganisationen Danmarks Vindmølleforening har hittat småskador på nästan alla inspekterade rotorblad i Danmark. Om de inte repareras kan de i värsta fall få vingarna att brytas sönder.

De små skavankerna på bladen har länge varit relativt okända men under de senaste åren har branschen börjat uppmärksamma problemet.

Intresseorganisationen Danmarks Vindmølleforening har varit medvetna om problemet under flera år och 2011 skrev de en artikel om detta. Men efter den senaste inspektionen har de gått ut med nya rekommendationer.

När Danmarks Vindmølleforening inspekterade fler än 100 landbaserade vindsnurror i Danmark hittade de små hål och sprickor i nästan alla rotorblad.

Och enligt Strange Skriver, som är teknisk konsult på intresseorganisationen, är problemet knapp­ast unikt för dansk vindkraft.

De nya rekommendationerna säger bland annat att vingarna bör inspekteras ungefär vart tredje eller vart femte år beroende på vindkraftverkets läge. En liten skada som inte upptäcks kommer att bli allt större med tiden.

Särskilt noga bör inspektörerna titta i vingarnas främre kant, där påfrestningen är stor. Den yttersta spetsen är också en känslig punkt. Det har även visat sig att vindkraftverkets ålder inte är en faktor som ger ökat antal skador.

Idag är vingarna nämligen hårt optimerade efter vikt vilket ger mindre marginaler för misstag i produktionen. Fram till i mitten av 1990-talet försågs bladen dessutom med en blank, hård och slittålig yta. Den gav störande reflexer och ersattes med en mattare ytbeläggning, som visade sig vara känsligare.