EDP Renewables tecknar avtal för återvinning av turbinblad

EDP Renewables (EDPR) har tecknat ett avtal med TRC gällande återvinning av turbinblad.

Avtalet gäller Thermal Recycling of Composites (TRC), inspirerad av Spanish Council for Scientific Research (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) genom ett återvinningsprogram för turbiner.

Samarbetet är ett pilotprojekt med målet att hitta ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt att återanvända gamla, oanvändbara turbinblad.

Teknologin, R3FIBER, utvecklades av TRC samt Spanish Council for Scientific Research. Den är baserad på ett system där alla material ska komma till användning, utan att lämna efter sig några som helst avfall. Material går igenom en process av termokemisk transformation som omvandlar ämnen till glas- eller kolfibrer som sedan kan återanvändas.