Ingen vindkraft i Ekeby

Foto: sxc.hu

Arise Windpower har fått avslag på sin ansökan om förhandsbesked för bygget av vindkraftverk i Ekeby, skriver Helsingborgs Dagblad.Byggnadsnämnden i kommunen hänvisar till kommunens policy från 2002 som ger ett generellt nej till etablering av större vindkraftverk. Nämnden anser även att det från en allmän synpunkt skulle innebära en olämplig markanvändning.Bland annat LFV, Öresundkraft och Telia Sonera var positiva till vindkraft i sina remissyttranden. Dock var Svalövs kommun och enskilda sakägare negativa i sina yttranden.Kommunens beslut kan fortfarande överklagas av Arise.