IEA: Globalt genombrott för förnybart räcker inte

Foto: sxc

I World Energy Outlook årliga rapport visar International Energy Agency, IEA, att de ansträngningar som görs inom energisektorn för att fasa ut fossila bränslen inte räcker för att bromsa den globala uppvärmningen.

I rapporten tar man hänsyn till alla aviserade initiativ världen över som handlar om att förbättra energieffektivitet, stödja förnybar energi och minska användningen av fossila bränslen, till exempel genom att sätta ett pris på koldioxid. Men trots alla ansträngningar räknar IEA med att de energirelaterade koldioxidutsläppen fortsätter att öka med upp till 20 procent till år 2035. IEA-rapportens huvudscenario visar på en kraftig ökning av förnybar energi framöver, nästan hälften av all ny elproduktion i världen, men det räcker inte då fossila bränslens andel av energimixen bara faller från 82 procent i dag till 75 procent år 2035.