Vindkraft kan stå för 18 procent av elförsörjning 2050

Foto: Vattenfall

Vindkraftens andel av den totala elproduktionen bedöms kunna öka från dagens 2,5 procent till uppemot 18 procent år 2050. Detta enligt en ny rapport från internationella energiorganet (IEA). Jämfört med IEA:s förra vindkraftsprognos från 2009 är det en stor skillnad, då vindkraften antogs öka till 12 procent.

– Det blir allt tydligare att vindkraften kommer att ha en viktig roll för att trygga världens energiförsörjning och samtidigt motverka den globala uppvärmningen, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Wind Energy Roadmap 2013, IEA:s nya rapport, visar att utbyggnaden av vindkraft i världen har mer än fördubblats sedan 2008. Detta sett till installerad vindkraft, med en nu samlad effekt på cirka 300 GW.

Kina leder utvecklingen (75 GW), följt av USA (60 GW) och Tyskland (31 GW). Sverige ligger en bra bit därifrån och har i dagsläget knappt 4,5 GW.

Tack vare sjunkande kostnader för vindkraften bedöms vindkraftens bidrag till den globala elproduktionen kunna öka från dagens 2,5 procent till uppemot 18 procent år 2050. Den mängden vindkraft motsvarar enligt IEA uppemot 4,8 miljarder ton minskade koldioxidutsläpp.