Vind genererar 18 procent av global energi 2050

Foto: Wikimedia

Vindkraft har möjlighet att stå för 18 procent av världens elproduktion 2050 jämfört med dagens 2,5 procent, enligt en ny rapport från International Energy Agency (IEA). I en tidigare studie, publicerad 2009, förutspåddes världens samlade vindkraft generera 12 procent 2050.

Förbättringar inom vindkraftteknik samt förändringar i den globala energiagendan förklarar det högre målet, menar IEA.

De nya resultaten visar också att Kina kommer att gå om Europa som den ledande producenten av vindkraft senast 2025. USA kommer att ligga på tredje plats.

Om vindkraften klarar av att nå detta mål kommer koldioxidutsläppen att minska med 4,8 miljarder ton till 2050.