Vestas investerar i Taranto bladtillverkning

Foto: Vestas

Vestas investerar 10 miljoner euro i Taranto blad fabrik för att lansera turbinblad till V112-3.0 MW. Samtidigt skapas jobbtillfällen för anställda hos maskinhustillverkaren.

Vestas förband sig att hyra, efter professionell träning, 30 anställda från maskinhustillverkaren för arbete hos bladtillverkaren.

Beroende på marknadens förutsättningar kan upp till 60 anställda hos maskinhustillverkaren erbjudas arbete hus bladtillverkaren. Ytterligare 30 anställda kan erbjudas arbete i Vestas övriga verksamheter i Storbritannien, Spanien, Danmark eller Tyskland beroende på individuella kvalifikationer.