Tyska regeringen böjer sig för avståndskrav

Vindkraften är en av flera bärande pelare i Tysklands energiomställning, Energiewende. Foto: Lütkehus - UBA

I framtiden måste de tyska staterna själva bestämma om det ska finnas en kilometer från vindkraftverk till närmaste bosättning. Vad är det som ligger bakom det folkliga motståndet?

På land har man byggt för många möllor för nära bostäder. Högt buller och andra olägenheter ledde till denna folkstorm. I flera delstater krävde demonstranterna på en kilometers avstånd mellan vindkraftsverk och närmaste bostad. Därmed blev det bara några få platser kvar i landet, där man kunde bygga vindkraftsverk.

Subventionerna skruvades ned. Politikerna insåg till slut att de tidigare villkoren var orimliga. Vindkraftsverk har garanterats ett fast pris för all el de producerar under 20 år. Nu är de så många att produktionen ibland blir högre än behovet och även högre än vad transmissionsledningarna kan ta hand om. Då får de betalt för att inte leverera. Men den “pålitliga” kraften från kol och gas, som är alldeles nödvändig för säkra leveranser, får konkurrera om den del av marknaden som blir över.