Höjd effekt i omstridd ledning

Foto: Vattenfall

Svenska kraftnät vill öka styrkan i en kraftledning som går rakt igenom bebyggelsen i Södra Sandby, istället för att flytta den. Ökningen från dagens 1 000 ampere till 1 500 ampere är så kraftig att Svenska kraftnät själva skriver i sin ansökan att både ledningar och stolpar kan behöva bytas ut, skriver Sveriges Radio P4.

I mer än tio år har de som bor i närheten av ledningen försökt få den flyttad och även Energimarknadsinspektionen tycker att den borde flyttas.

Enligt riktvärdena får den elektromagnetiska strålningen inte överskrida 0,4 mikrotesla men i Södra Sandby riskerar flera fastigheter att exponeras för tio gånger mer om effekten i kraftledningen höjs.

Enligt Svenska Kraftnät behövs det en kraftigare ledning för att upprätthålla elhandeln med Tyskland och ansluta havsbaserad vindkraft till Sydsverige.