Nordisk Vindkraft och Stadtwerke München i uppgörelse

Foto: Siemens

NV Nordisk Vindkraft AB och Stadtwerke München tillkännager att avtal slutits angående försäljning, byggnation och driftledning för en 144 megawatt stor vindkraftpark nära Sidensjö, Västernorrland.

Projektet har utvecklats av Nordisk Vindkraft, som också kommer att bygga vindkraftparken. I byggkontraktet ingår 48 SWT 3.0 MW turbiner levererade av Siemens. I tillägg kommer Nordisk Vindkraft att ansvara för parkens fullständiga driftledning.

Sidensjö projekt ligger i Västernorrlands län, ungefär sex kilometer väster om byn Sidensjö och cirka 15 kilometer väster om Örnsköldsvik. Byggnationen kommer att inledas under 2013 och vindkraftparken beräknas vara i full drift under våren 2015. Parken kommer årligen att producera närmare 400 gigawattimmar förnyelsebar el.

Arne Lorenzen, Nordisk Vindkrafts CEO berättade: ” Samarbetet med Stadtwerke München är ett nytt landmärke för oss. Det är Nordisk Vindkrafts hittills största projekt och kommer vid färdigställandet även vara en av Sveriges största vindkraftparker. VI delar Stadtwerke Münchens ambition att långsiktigt säkerställa energiförsörjningen från förnyelsebara energikällor. Vi är mycket glada över att en så stark partner som Stadtwerke München har valt att låta oss både bygga och långsiktigt driva Sidensjö vindkraftpark och vi ser fram emot att få realisera projektet tillsammans med dem och Siemens Wind Power.”

Dr. Florian Bieberbach, Stadtwerke Münchens CEO berättade: ” Vi är glada över att arbeta med en så erfaren och stark partner som nordisk Vindkraft i Sverige. Elproduktionen från Sidensjö vindkraftpark motsvarar elkonsumtion motsvarande 160 000 av Münchens hushåll. Ett viktigt tillskott i vår strävan att år 2025 tillverka tillräckligt mycket grön el i våra egna anläggningar för att tillgodose Münchens elbehov. Ett mål som motsvarar ungefär 7,5 terawattimmar per år.”

”Sidensjö-kontraktet markerar ett nytt viktigt steg i vår långa och framgångsrika relation med Nordisk Vindkraft och RES Group. Siemens ser beställningen som ett tydligt tecken på förtroende för Siemens direktdrivna teknologi och vi ser fram emot samarbetet med Nordisk Vindkraft och Stadtwrke München.  Denna order konfirmerar Siemens direktdrivna teknologis konkurrenskraft optimerad för svenska förhållanden och förtroendet för Siemens serviceorganisation”, konstaterade Ulf Troedsson, Siemens ABs CEO.