Eon säljer en andel av Rödsand

Foto: sxc

Eon säljer en andel av den havsbaserade vindkraftparken Rödsand II till danska SEAS-NVE. – Affären ligger helt i linje med vår strategi att genom samarbeten ytterligare öka andelen förnybar energi, säger Jonas Abrahamsson, vd på E.on Sverige.

Eon har idag beslutat att sälja 80 procent av sitt ägande i den 207 megawatt stora vindkraftparken Rödsand II. Köpare är det danska energiföretaget SEAS-NVE, som därmed blir parkens största aktieägare. E.on å sin sida behåller en ägarandel på 20 procent, samt ett fortsatt ansvar för drift och underhåll.

I affären värderas Rödsand II till omkring 3,5 miljarder danska kronor.

– Tack vare affären frigör vi kapital som vi kan investera i nya vindkraftprojekt. Detta samtidigt som vi behåller ett fortsatt stort engagemang i Rödsand – ett av Eons mest framgångsrika vindkraftprojekt, säger Jonas Abrahamsson och understryker att Danmark är och förblir en viktig marknad för Eon.

Eon har sedan 2007 globalt investerat omkring 9 miljarder euro i förnybar energi. Målet är att ytterligare öka kapaciteten för förnybar produktion från dagens 4,8 gigawatt till 11 gigawatt år 2020.

Rödsand II ligger i Östersjön mellan den tyska ön Fehmarn och den danska ön Lolland. Parken producerar tillräckligt med förnybar energi för att kunna försörja omkring 200 000 bostäder med hushållsel.

Som en del av affären har E.on och SEAS-NVE tecknat ett serviceavtal som innebär att Eon fortsatt ansvarar för drift och underhåll av parken och dess 90 vindkraftverk.

Den slutliga transaktionen är villkorad av att danska myndigheter och EU godkänner uppgörelsen. Affären förväntas vara slutförd i slutet av året.