Första spadtaget på Trattberget

Foto: sxc.hu

I dag tas det första spadtaget för VindIns vindkraftspark på Trattberget och Skallberget i Örnsköldsviks kommun. Vindkraftsparken ska bestå av minst 25 vindkraftverk och driftsättningen planeras till innan årsskiftet 2012/2013.– Området blev tidigt inventerat som ett riksintresse för vindkraft. Efter två års vindmätningar och gott samarbete med Örnsköldsviks kommun, lokala intressen, Vilhelmina Södra Sameby och Svenska Kraftnät är vi nu beredda att uppföra vår första vindkraftspark av större format, säger Anders Lyberg, vd i VindIn AB.Parken ska förse uppdragsgivaren VindIns ägare, tio stora energiintensiva företag, med förnybar energi. Bland företagen finns bland andra Holmen, Billerud och Boliden.Projektet är det andra i en rad planerade vindkraftsprojekt. Sedan 2009 driver VindIn en vindkraftspark i Skutskär med fem verk och en produktion om 30 GWh/år.