Svenska Leine Linde lanserar strömformad släpring

Foto: sxc

Leine Linde Systems har utvecklat en ny släpring som fungerar utan kompletterande elektronik eller relän vilket, enligt Leine Linde Systems skall medföra lägre kostnader.

Produkten möter de säkerhetskrav som satts enligt klassifikationen GL Garrad Hassan.

Den nyligen utvecklade produkten överför ström, signaler och data mellan maskinhuset och rotorn utan att man behöver en extra omkodare.

Leine Linde Systems FSR släpring kommer att lanseras på EWEA Offshore 2013 i Frankfurt.