Världens högst belägna vindkraftpark är nu igång

Foto: Wikimedia

Världens högst belägna vindkraftpark och den första i Tibet har nu kopplats upp mot kraftnätet.

Exploatören Longyuan Power har meddelat att Naqu vindpark, som består av fem turbiner med en total kapacitet på 7,5 megawatt, kopplades upp mot nätet under november.

Enligt Longyuan's plan ska ytterligare 28 turbiner, av modellen Guodian 1.5 MW, installeras i parken som totalt blir 49,5 megawatt.

Vindkraftparken i Naqu county i norra Tibet, ligger på 4700 meter över havet. Som ett resultat av den höga höjden måste turbinerna klara av låga temperaturer, låg luftdensitet och höga vindhastigheter.

Energimyndigheten i Kina godkände projektet i mars 2012.

Tibets årliga vindenergi uppgår till 93 miljarder kilowattimmar vilket är bland de sju bästa i Kina. Vindkraftprojektet är det första i Tibet.