Holmen och Statkraft utför vindmätningar

Foto: Statkraft

Holmen och Statkraft har tecknat ett samarbetsavtal om vindmätning inom fem möjliga vindkraftparker i Norrköpingsområdet. Områdena ligger helt eller delvis på Holmens marker.Mätningarna påbörjas under hösten 2011 och beslut om eventuellt vidare samarbete kommer att fattas efter utförd vindmätning.